Home | Contact NL | FR
Over de Code Buysse
Code Buysse III
Vroegere versies
Stel uw vraag
Contact
print deze pagina


Onze bedrijven worden geconfronteerd met een waaier aan nieuwe en onvoorziene uitdagingen. De digitale economie, de wisselende markten, onvoorspelbare financiële mutaties, koopkrachtherverdeling, armoedebestrijding… Het zijn slechts enkele van de vele elementen waartegen een bedrijfsleider vandaag moet optornen.

Men kan als bedrijfsleider het vernieuwingsproces, dat noodzakelijk is om een antwoord te bieden aan dergelijke uitdagingen, slechts aanvatten indien men zich gesteund weet door een goed geolied bedrijf, dat in de wisselvalligheid van de economische stromen flexibel maar doeltreffend kan ingrijpen.

Dit is dan ook de voornaamste reden waarom wij u de Code BUYSSE III aanbieden. Deze derde editie bevat enerzijds een aantal nieuwe elementen, die slechts recent in onze bedrijven gangbaar zijn geworden, en diept anderzijds een aantal thema’s verder uit.

Wij vonden het essentieel opnieuw niet zuiver academisch te werken, maar aan de bedrijfsleider een pakket te kunnen aanbieden waarmee hij zich vrijwillig kan oriënteren en die domeinen implementeren, die hij belangrijk vindt voor zijn toekomst.

Sommigen zullen hier een zweem van een managementadvies in vinden maar laat het duidelijk zijn: het gaat hier wel degelijk om een corporate governance code die als doel heeft uw bedrijf nog beter, nog sterker, nog idealer gewapend voor de toekomst en met een maximale winstgeneratie, de volgende decennia in te loodsen.

De Code is geen Code voor alleen grote bedrijven, het is ook geen Code voor alleen kleine bedrijven. Het is een Code voor elke ondernemer, groot of klein, die zijn toekomst wil optimaliseren en waarvoor sereniteit en conflictloosheid centraal staan.

Ik nodig u dan ook van harte uit aandachtig deze Code te lezen en hoop dat u na deze lezing met ons zult akkoord gaan dat dit een belangrijke bijdrage is voor winstgroei en strategische ontwikkeling; want inderdaad, een goede corporate governance laat uw bedrijf meer geld, meer winst maken.

Dat, en een passionele uitmuntendheid in de verderzetting van de realisatie van uw dromen wens ik u van harte.

Graaf Buysse
Mei 2017